Obchodní
podmínky

Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný vztah mezi firmou Bohuslava Bohacek provozující internetový obchod www.pensionbella.com (dále jen BELLA) na straně dodavatele a návštěvníkem internetového obchodu BELLA na straně kupujícího (dále jen kupující).

Stručný výtah z cenových podmínek

 • Službu poradenství nabízíme zdarma a bez jakýchkoliv dodatečných podmínek. Vaše emailové adresy nebudou předávány třetím stranám.
 • V ceně zboží je započítáno DPH a není započítáno poštovné ani balné. To je zdarma při objednávce na 3000 Kč, pokud není při prodejní akci stanoveno jinak. Cena poštovného činní 98 Kč.
 • Při objednávce Vám bude zboží zásláno Českou poštou jako Obchodní nebo Profi zásilka.
 • Máte možnost platit za zboží dobírkou nebo bankovním převodem. Platba dobírkou je standardní. Při platbě bankovním převodem je třeba nás předem upozornit v kontaktním formuláři.
 • Zboží doručujeme standardně do 3 dnů. Maximální termín doručení je 7 dnů.
 • Od kupní smlouvy máte právo odstoupit bez jakýchkoliv stornovacích poplatků. Rozlišujeme tři důvody odstoupení od kupní smlouvy.
  • Ukončení z důvodu nedodržení maximálního lhůty doručení. Neplatíte stornující poplatky.
  • Ukončení před předáním zásilky dopravci. Neplatíte stornující poplatky.
  • Ukončení objednávky ve 14-ti denní lhůtě od převzetí. Poplatek platíte pouze při poškození zboží. Více již v plné verzi obchodních podmínek.
 • Zavazujeme se k tomu že Vaše osobní data které nám poskytnete pro uskutečnění koupě nebudou předávána třetím stranám.
 • Jsme malá firma a jsme schopní pružně reagovat na vaše potřeby. Pokud si chcete domluvit například vlastní způsob dopravy či individuální slevy při objednání většího množství zboží, kontaktujte nás na emailové adrese bella@pensionbella.com.

Cenové obchodní podmínky

Katalog zboží zobrazovaný na BELLA (dále jen katalog) obsahuje prodejní ceny zboží včetně DPH, pokud to není u položky zboží v katalogu výslovně uvedeno jinak. V ceně zboží není započítáno poštovné a balné, pokud to není u položky zboží v katalogu výslovně uvedeno jinak. Firma Bohuslava Bohacek si vyhrazuje právo na změnu cen v katalogu. V případě změny cen v katalogu jsou tyto ceny platné pro všechny objednávky kupujících podané až po publikaci těchto nových cen.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostředníctvím BELLA jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Obdržení objednávky je kupujícímu dodavatelem neprodleně potvrzeno elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce jako kontaktní. Při platbě dobírkou se zboží stává majetkem kupujícího po zaplacení a vyzvednutí zásilky. Při platbě bankovním převodem se zboží stává majetkem kupujícího po uskutečnění bankovního převodu.

Poštovné a balné

Poštovné a balné není započítáno v ceně zboží uveřejněné v katalogu. Cena poštovného a balného činí 98 Kč pro objednávky v rámci České Republiky. Tato částka se skládá z poplatku za expedici, poplatku za zabalení a pojištění zásilky. Při ceně objednávky nad 3000 Kč není tato částka kupujícímu účtována. U zásilek do zahraničí bude k objednávce připočtena paušální cena, která bude později navýšena samostatně podle skutečných nákladů na expedici. O navýšení ceny bude kupující písemně informován.

Možnosti úhrady

Kupující platí za zboží uvedené v katalogu dobírkou nebo bankovním převodem, není-li mezi dodavatelem a kupujícím sjednáno plnění na základě jiného typu platby. V případě platby bankovním převodem je kupujícímu zasláno číslo účtu a variabilní symbol na kontaktní e-mailovou adresu a zboží až následně po připsání peněz na účet dodavatele.

Podmínky dodání

Zboží je kupujícímu zasíláno Českou poštou jako Obchodní nebo Profi zásilky.

Termíny expedice

Veškeré zásilky zboží jsou zasílány jako doporučené a označeny jako křehké. Standardní termín expedice zásilky činí 3 pracovní dny od ověření objednávky, maximální termín expedice v rámci ČR je 7 pracovních dnů od ověření objednávky. V případě objednávek ze zahraničí je maximání termín expedice 3 týdny od ověření objednávky. Při platbě bankovním převodem činí standardní termín expedice 3 pracovní dny od dodavatele.

U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu lze termín dodání prodloužit, ale pouze se souhlasem kupujícího. Nedodržení termínu expedice dává kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné ukončení jeho objednávky.

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy není navázáno na žádné sankce (tzv. storno poplatky). Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a ukončení objednávky musí mít písemnou formu a musí být zasláno elektronickou poštou na adresu bella@pensionbella.com a to z e-mailové adresy která byla uvedena jako kontaktní při objednávce zboží.

Ukončení objednávky z důvodů nedodržení expediční lhůty.

V případě, že firma Bohuslava Bohacek nedodrží expediční lhůtu, respektive samostatně sjednanou náhradní expediční lhůtu má kupující právo okamžite odstoupit od kupní smlouvy. Kupující neplatí žádné poplatky za ukončení objednávky.

Ukončení objednávky před dodáním

Ukončením objednávky před dodáním se rozumí ukončení objednávky před okamžikem, kdy je zásilka předána dopravci k doručení kupujícímu. Kupující neplatí žádné poplatky za ukončení objednávky.

Ukončení objednávky ve 14-ti denní lhůtě

Kupující má dle §53 občanského zákoníku právo na odstoupení od kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím prostředků na dálku (internetu), ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Kupujícímu tak vzniká nárok na vrácení plné částky za splnění následujících podmínek:

 • vrácené zboží nesmí bý poškozené, nebo jinak znehodnocené
 • zboží musí být vrácené v originálním obalu. Vnější obal přípravku musí být neporušený a vnitřní obal přípravku musí být neotevřený.

Pořizovací částka bez poštovného bude kupujícímu vrácena nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Kupující neplatí žádné poplatky za ukončení objednávky.

Kupující má možnost vrátit zboží i s otevřeným vnitřním obalem ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. V tomto činí poplatek za ukončení objednávky 500 Kč. Pořizovací částka zmenšená o tento poplatek je kupujícímu vrácena nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Shromaždování osobních informací

Firma Bohuslava Bohacek shromažduje některé osobní informace, taxativně uvedené níže. Tyto informace jsou shromaždovány pouze pro potřeby nezbytné pro uskutečnění kupních smluv vzniklých při provozování internetového obchodu BELLA a pro ostatní činnosti přímo související s provozem BELLA jako je zjednodušení procesu nákupu a poskytování výhod stálým zákazníkům.

Zavazujeme se k tomu, že s osobními informacemi nebude nakládáno žádným jiným způsobem než výše uvedeným a osobní informace nebudou poskytovány třetím stranám.

Shromaždované osobní informace jsou následující:

 • jméno a příjmení kupujícího
 • dodací adresa kupujícího
 • kontantní e-mailová adresa kupujícího

Kupující má právo kdykoliv požádat internetový obchod BELLA o odstranění svých osobních údajů z databáze zákazníků. Tato žádost musí mít písemnou formu a musí být zaslána elektronickou poštou na adresu bella@pensionbella.com a to z e-mailové adresy která byla uvedena jako kontaktní adresa kupujícího při objednávce zboží. Odstranění osobních dat z databáze bude kupujícímu elektronickou poštou potvrzeno.

Údaje o dodavateli

V souladu s §53 občanského zákoníku doplňujeme informace o firmě Bohuslava Bohaček:

Název firmy:
Bohuslava Bohacek

Sídlo firmy a korespondeční adresa:
Na Průhonu 731/57a
Mariánské Lázně 35301
Česká Republika
Tel: 00420 602 462 206
Email: bella@pensionbella.com

Fakturační údaje:
IČ: 68821841

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 1.1.2021


Doporučujeme:

 • Abeceda Zdraví
 • Zdravá výživa
 • Zdravý životní styl
 • Odhady nemovitostí
  v Karlovarském kraji

optimalizace PageRank.cz

Copyright © 2016 Bella, Bohuslava Bohacek   Penzion - Apartmány Bella, Mariánské Lázně    Webdesign Vendys graphics