Chlorella Pyrenoidosa
snižuje symptomy ulcerozní
kolitidy

Vědci na lékařské fakultě Commonwealth University ve Virginii provedli menši výzkum, při němž zkoumali účinky Chlorelly na některé chronické choroby. Jednalo se o náhodné slepé klinické testy s kontrolou placebo efektu. Zúčastnilo se jich 55 osob s fibromyalgii. 33 s vysokým krevním tlakem a 9 s ulcerózní kolitidou.

Tato zpráva pojednává o pacientech s ulcerózní kolitidou (UK). Studii dokončilo osm z devíti pacientů ve věku od 25 do 56 let. Všichni pacienti s UK, kteří se zúčastnili otevřeného výzkumu, se podrobili vstupnímu sigmoidoskopiskému vyšetření tračníku a jejich výsledky byly zaznamenány.

Po dobu dvou měsíců každý účastník denně užíval padesát tablet (10 gramů) Chlorelly a přibližně 100 ml tekutého extraktu. Nebyla zavedena žádná speciální omezení a účastníkům bylo řečeno, aby pokračovali ve svém normálním životním stylu včetně užívání všech již předepsaných léků. Na konci druhého měsíce byla doplněna veškerá vyšetření a pohovory, aby bylo možno určit jakékoli zlepšení zdravotního stavu pacientů. Tato vyšetření byla prováděna proto, aby se zjistil index nemoci (DAI) - nejběžnějších objektivní prostředek pro zjištění stavu zanícení tračníku. DAI se skládá ze čtyř parametrů: frekvence stolice, krvácení z konečníku, výskyt hlenu a celkové vyšetřená praktickým lékařem. Každý parametr je hodnocen na stupnici 0 až 3, takže maximální výsledek DAI je 12. Nula reprezentuje žádné symptomy nemoci. Příznaky u všech pacientů se po přidání chlorelly zlepšily, Vyšetření odhalila výrazně méně zanícení. Celková vyšetření prokázala, že se celkový stav ulcerózní kolitidy u pacientů výrazně zlepšil. Index aktivity nemoci klesl z průměrných 7,2 na 2,8. To znamená téměř šedesáti procentní pokles příznaků. Každý účastník na kliniku docházel vždy po čtyřech týdnech, kdy jim byly odebírány krevní vzorky pro posouzení všech chemických změn v séru, počtu buněk a v sedimentaci. Každé dva měsíce bylo provedeno flexibilní sigmoidoskopické vyšetření. Pokles frekvence stolice byl významný, sigmoidoskopické vyšetření rektální sliznice ukázalo výrazně méně zanícení a celkové posouzení praktického lékaře znělo, že ulcerózní kolitidy se u pacientů výrazně zlepšila, krvácení z konečníku se zmírnilo, krevní rozbory ukázaly, že hodnoty zůstaly v mezích normálních hranic.Účinky Chlorelly na kvalitu života byly posuzovány dotazníky, zkoumající čtyři aspekty života pacientů: 1) příznaky související s primárním narušením střev, 2) systematické symptomy, 3) emoční a 4) sociální funkce. Odpovědi pacientů ukázaly ve všech 4 kategoriích silné tendence zlepšení. Navíc pacienti uvedli, že prudkost jejich ulcerózní kolitidy klesla brzy po přidání Chlorelly do jídelníčku a klesala, nebo se stabilizovala po celou dobu, kdy test probíhal.

Pozadí ulcerózní kolitidy: Ulcerózní kolitidy je běžná, chronická forma zánětlivé choroby střevní, které se histologicky charakterizuje jako zánět včetně zahlenění rekta a tračníku. Nejběžnějšími příznaky jsou bolesti břicha a krvavý průjem a postiženi mohou také trpět chudokrevností, únavou, ztrátou hmotnosti, krvácením z konečníku, dehydratací a podvýživou. Příčina ulcerózní kolitidy není známa a v současnosti na ní neexistuje léčba. Zatímco dostupná léčba běžnými léčivy na ulcerózní kolitidu je často zdrojem zklamání, většina pacientů pociťuje úlevu po kombinaci sulfasalazinu a kortikosteroidů- Až do dnešní doby žádná speciální dieta či doplněk stravy neprokázal v léčbě ulcerózní kolitidy účinnost, a z tohoto důvodu byl náš výzkum vytvořen, aby prokázal, zda-li by pacienti trpící ulcerózní kolitidou mohli mít prospěch se zařazení Chlorelly do svého jídelníčku (merchant and Andre, 2001). Podle definice má kolitidy dokumentované příznaky jako hematochezie a průjem, negativní kultury ve stolici a typické sigmoidoskopické nálezy, jako jsou povrchové ulcerace, narušené slizniční a svalové struktuty, granularity a exudace. Vzhledem k těmto údajům lze index aktivity nemoci (DAI) vypočítat z parametrů: frekvence stolice, krvácení z konečníku, výskyt hlenu a celkové vyšetření lékařem (Kam et. Al., 1996).


Doporučujeme:

  • Abeceda Zdraví
  • Zdravá výživa
  • Zdravý životní styl
  • Odhady nemovitostí
    v Karlovarském kraji

optimalizace PageRank.cz

Copyright © 2016 Bella, Bohuslava Bohacek   Penzion - Apartmány Bella, Mariánské Lázně    Webdesign Vendys graphics